fbpx

På et ekstraordinært børn- og ungeudvalgsmøde i aften har Børn- og Ungeforvaltningen fremlagt en afdækning af viden, der er samlet på baggrund af et bekymringsbrev, underskrevet af 116 forældre på Agedrup Skole, som både politikere, forvaltningen og skolen modtog i mandags.

Afdækningen handler om indholdet i forældrehenvendelsen. I løbet af ugen er der kommet yderligere opmærksomheder til, og der er for nuværende en liste med opmærksomheder, der endnu ikke er fuldt belyst.

Børn- og Ungeudvalget ønsker, at forældre og børn er trygge og glade for at gå i skole i Odense. Derfor står de bag handlinger, som iværksættes og følges op af yderligere tiltag på kort og længere sigt.

Fremadrettede handlinger på Agedrup Skole

Børn- og Ungeudvalget har et ønske om, at der straks iværksættes følgende handlinger:

Det er vigtigt for Børn- og Ungeudvalget at sikre, at børn kan komme trygt i skole.

1) Der afdækkes potentialer for andre typer skoletilbud, der er mulige inden for lovgivningens rammer.
2) Indskærpelse af ”Fremme af god orden-bekendtgørelse” med særlig fokus på skærpede sanktioner med henblik på fremadrettet at sikre respekt og tryghed for børn, som har været udsat for grænseoverskridende hændelser med andre børn.
3) Der iværksættes straks en undersøgelse af, hvorvidt skolelederne på byens skoler oplever, at der kan være lignende tendenser og opmærksomheder på andre skoler, samt vurderes, om der er tilstrækkeligt med handlemuligheder.
4) Der sikres en kritisk gennemgang af aktive børnesager, antallet og og karakteren af underretninger på Agedrup Skole.

I øvrigt iværksætter forvaltningen nu følgende tiltag

 1. Konkrete tiltag her og nu
  Tiltag på Agedrup Skole
 • Dialog med elever, forældre og medarbejdere gennem orienteringer og åbent kontor hos skolelederen, så alle forældre kan komme i dialog med skolens ledelse
 • Inklusionsindsats med fokus på trivsel på 5. og 8. årgang er iværksat

Forvaltningsmæssige tiltag

 • Håndtering af aktindsigter, pressehenvendelser og spørgsmål fra byrådsmedlemmer og andre politikere
 • Støtte Agedrup Skole med håndtering af de mange henvendelser
 • Tilbud til elever om samtale med psykolog eller familiebehandler
 1. Tiltag på kort sigt (uge 9 og frem)
  Dialog om og afdækning af elevkultur og elevadfærd på skolen
  Tiltag på Agedrup Skole
 • Forældremøder i alle klasser afviklet inden påske med forvaltningsdeltagelse i forhold til opsamling på input fra forældrene
 • Intensiveret dialog med skolebestyrelsen
 • Øget fokus på tilsyn i pauser
 • Strategisk sparring med ledelsesteamet på anden skole

Forvaltningsmæssige tiltag

 • Kulturanalyse (eventuelt i samarbejde med ekstern aktør)
 • Akut tilførsel af midlertidige voksenressourcer i og omkring skolen
  (pædagoger, psykologer, socialrådgivere, familiebehandlere, rejseteam, SSP mv.) med henblik på at øge oplevelsen af tryghed for alle elever og forældre
 • Kritisk gennemgang af aktive børnesager, PPV´er mv. (Familie og Forebyggelse)
 • Kritisk gennemgang af antallet og karakteren af underretninger
  (Familie og Forebyggelse)

3. Mulige tiltag på længere sigt
Tiltag på Agedrup Skole

 • Forløb for eleverne – kodeks for god elevopførsel, ‘MyLife’, mm.
 • Frikvartersindsatser
 • Styrket forældresamarbejde (sparring fra ‘Skole&Samfund’) samt retningslinjer for skole-hjem-samarbejde, ‘børne- og menneskesyn’, kommunikation mellem skole og hjem
 • Øge inklusionsindsatsen (evt. i form af flere vejledere)
 • Inddragelse af lokalområdet (evt. i form af partnerskaber)

Forvaltningsmæssige tiltag

 • Øge den tværfaglige understøttelse af Agedrup Skole med PPR, socialrådgivere, rejseteam, familiebehandlere, SSP mv.
 • Opfølgning på kulturanalysen
 • Kompetenceforløb for medarbejderne på Agedrup Skole
 • Specialpædagogisk sparring til ledelse og medarbejdere
 • Uddannelse af DSA-vejledere
 • Procesunderstøttelse fra forvaltningen
 • Børn- og Ungeudvalget får løbende orientering
 1. Tiltag for alle skoler og forvaltningen
 • Indkaldelse til ekstraordinært strategisk skoleledermøde den 23.2.2024 med henblik på at drøfte umiddelbare kollektive opmærksomheder affødt af sagen. Efter mødet iværksættes en undersøgelse mellem byens skoleledere med henblik på at afdække, om andre skoleledere vurderer, at de kunne stå over for lignende tendenser
 • Gennemgang af ”Fremme af god ro-bekendtgørelse” med særlig fokus på skærpede sanktioner med henblik på at sikre respekt og tryghed for børn, som har været udsat for grænseoverskridende
  hændelser med andre børn.
 • Eftersyn af forvaltningens tilsyn med skolerne
 • Drøftelse af procedurer for indrapportering til forvaltning og BUU
 • Eftersyn af visitationspraksis i forhold til elevadfærd samt afdække mulighedsrum i loven
 • Afdækning af potentialer i forhold til heltidsundervisningstilbud i regi af ungdomsskolen samt andre typer tilbud

Anonymiseret – Afdækning af viden på baggrund af forældrehenvendelse om Agedrup

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere