fbpx

En grøn og levende bydel, der giver Odense en ny og unik park langs banelegemet og bidrager til at binde byen bedre sammen. Det er nogle af de centrale elementer i det forslag, der i dag blev offentliggjort som vinder i arkitektkonkurrencen om en ny bydel på Viva-grunden.

Tre stærke og anerkendte arkitektteams har i foråret konkurreret om at udarbejde det bedste bud på en visionær og fremsynet plan for udviklingen af Viva-grunden i Odense, og i dag kunne byen så se resultaterne af arkitekternes kreative arbejde.

De tre forslag var udstillet til et arrangement på eventstedet Slagteriet, hvor både politikere, fagfolk og borgere var samlet til offentliggørelsen af både vinderteamet og vinderforslaget. Cobe løb sammen med Urban Creators, Moe Rådgivende Ingeniører og 103 Rådgivende Ingeniører med sejren med forslaget ”Baneparken”, der blev udpeget som vinder af et enigt bedømmelsesudvalg.

Vender udfordring til en attraktion

Forslaget Baneparken udmærker sig blandt andet ved en stærk sammenhæng mellem Odense centrum, Nørrebro og Odense havn. Der arbejdes med en klassisk karréstruktur, som opstår som en naturlig fortsættelse af den lave karréby i det eksisterende Odense centrum, mens én bygning hæver sig som et vartegn.

Forslaget lægger op til udviklingen af en fodgænger- og cykelvenlig bydel. Et attraktivt byrumsforløb, der kan sammenlignes med Superkilen på Nørrebro i København, bugter sig gennem planen og kobler sig fint på Kongens Have og Byens Bro. Undervejs løber byrummet langs baneterrænet, der som noget helt særligt ved forslaget tænkes som et positivt og identitetsskabende element fremfor en udfordring. Langs skinnerne skabes således en ny og unik park med et anderledes kuperet terræn med plads til alt lige fra naturlegeplads, siddemøbler til parkour og amfiteater.

I stueetagerne langs banestrøget er der i forslaget foreslået en blanding af bolig, detailhandel, restaurant og caféer, en offentlig daginstitution, et supermarked, hotel, et kontorhus, et kulturhus og et fælleshus for bydelen samt fælleslokaler til karréerne. En blanding, der sikrer rig mulighed for aktiviteter og liv døgnet rundt.

Projektet understøtter ambitionen om udviklingen af bæredygtighedscertificeret bydel og vil derfor bidrage til realiseringen af Odense Kommunes vision om være Danmarks grønneste storby. Om valget af Baneparken lyder begrundelsen fra dommerudvalget:

Det er bedømmelsesudvalgets klare opfattelse, at ”Baneparken” med sine grundige og præcise analyser og sit enkle og tidløse greb rummer det største potentiale for en videre udvikling i samarbejde med Odense Kommune. Projektet er på én gang traditionelt – i ordets positive forstand – og radikalt, idet jernbanerummet vendes fra en ulempe til en mulighed. Og frem for alt ligger ”Baneparken” godt i Odense, som havde den altid været der.

Dommerudvalget

Både borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel, og By og Kulturrådmand, Søren Windell, deltog i og holdt taler ved dagens arrangement på Slagteriet.

For bare få år siden satte en arrig finanskrise mange gravemaskiner i stå; byudviklingen stod stille, og en forblæst plads i centrum af Odense blev et symbol på den stilstand. Med opsmøgede ærmer har vi i samarbejde med erhvervsliv og borgere efterfølgende indhentet vores ambitioner for udviklingen af byen, og vinderprojektet er på alle måder en fortsættelse af det arbejde; et fremsynet, grønt og kæmpemæssigt projekt, der tilfører Odense en ny, levende bydel med en særegen identitet og med boliger, erhverv, daginstitution og kulturhus til glæde for tusindvis af odenseanere.

Borgmester, Odense Kommune Peter Rahbæk Juel.

Vinderforslaget er spændende, fordi det bygger på midtbyens eksisterende strukturer, og det giver en mulighed for at forstærke livet op ad Kongensgade ved, at bydelen kobler til et strøg med butikker, parkour og kuperet terræn op mod baneterrænet. Jeg er generelt optaget af, at brugervenlighed for cyklister og fodgængere tænkes godt med, og jeg ser frem til også at få parkering tænkt mere igennem frem mod det endelige projekt.

Rådmand Søren Windell, By- og Kulturforvaltningen. 

Et fantastisk udgangspunktMed offentliggørelsen af vinderprojektet går byudviklingsprojektet ind i en ny fase, hvor den endelige udviklingsplan for den nye bydel skal udvikles i samarbejde mellem A. Enggaard, PKA og vinderteamet i tæt dialog med Odense Kommune.

Med vinderforslaget har vi fået et fantastisk udgangspunkt, som nu skal bearbejdes og kvalificeres yderligere over de kommende måneder sammen med vinderteamet og i dialog med Odense Kommune, så vi ender ud med en robust og visionær plan for den langsigtede udvikling af en bydel, der vil bidrage til udviklingen af Odense som en grøn og levevenlig storby.

Projektudviklingschef, A. Enggaard, Kim Marcussen.

A. Enggaard forventer at kunne aflevere endeligt forslag til en udviklingsplan til Odense Kommune ved årets udgang, hvorefter planprocessen kan igangsættes. 

Fakta om arkitektkonkurrencen:

De tre arkitektteams, der har dystet om at udarbejde det bedste konkurrenceforslag er:

  • Erik Arkitekter, JaJa Architects, Lapland og Moe Rådgivende Ingeniører (Odense).
  • Entasis med Sweco og Trafikplan.
  • Cobe med Urban Creators, Moe Rådgivende Ingeniører (Kbh.) og 103 Rådgivende Ingeniører

Forslagene er blevet vurderet af A. Enggaard og virksomhedens tilknyttede konkurrencerådgivere, der tæller Holscher Nordberg, COWI og Aaen Engineering, mens landskabsarkitekt Rosa Lund og arkitekt Mikkel Frost har været involveret som uafhængige fagdommere.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere