fbpx

Børn, unge og voksne skal nemt kunne finde det rigtige tilbud og den rette hjælp, hvis de kæmper med den mentale trivsel.

Initiativet kommer fra Sundhedsudvalget og vil gøre det nemmere at finde den hjælp, der passer bedst. Man skal som borger ikke længere forholde sig til, om man skal kontakte kommunen, regionen eller en forening. Man ringer blot til ét sted for at finde vej.

For mange er trivslen udfordret i disse år. En tredjedel af unge kvinder kæmper i dag med stress, angst eller ensomhed i hverdagen, og det samme gør sig gældende for en femtedel af unge mænd. Det er mere end en fordobling siden 2010.

Det understreger, at der er brug for at gøre det nemmere at finde frem til de mange gode tilbud på tværs af kommunale, regionale og civile aktører, og for Odense Kommune er det altafgørende, at alle får den hjælp, de har brug for.

Initiativet bliver en telefonisk og digital hjælpetjeneste og betyder blandt andet en telefonlinje, hvor man kan ringe ind og få vejvisning til det rette tilbud, når der er brug for det.

Der er rigtig mange tilbud til børn, unge og voksne, der oplever trivselsudfordringer. Men det kan være svært for den enkelte at vurdere, hvilket tilbud, der er det rette. Og det er ikke et ansvar, vi skal lægge over på den enkelte. Derfor vil vi gerne gøre det nemmere at finde den rette hjælp, så vi hurtigere kan tage hånd om trivselsudfordringerne. Når livet i forvejen er kompliceret og overskuddet måske ikke er i top, så skal vi som kommune kunne hjælpe vores borgere videre. Det mener vi, vi kan gøre ved at sikre den rette og nemme adgang til vejvisning med én indgang.

Sundhedsrådmand Tommy Hummelmose

Udover telefonlinjen laves der også en sms-funktion og en hjemmeside, som skal gøre vejen til hjælp nemmere og hurtigere, hvis ikke man ønsker at ringe til linjen.

Initiativet kommer på baggrund af Odense Byråds indsats ‘Et skifte til gavn for børn Og unges mentale trivsel i Odense’. Her har Odense Byråd faciliteret en stor involveringsproces med borgere og andre interessenter for at blive klogere på, hvordan vi gør op med den negative udvikling, som desværre ses i børn og unges mentale trivsel.

Her har en Ungejury selv bragt anbefalingen om én samling af alle tilbud til bordet hos politikerne. Det er i den forbindelse blevet understreget, at det kan være svært selv at finde det rigtige tilbud som det er i dag.

Fakta:

  • Hotline/én indgang hvor børn og unge kan få telefonisk hjælp og vejvisning
  • Hjemmeside via Odense.dk med enkelt og forklarende overblik
  • Skriftlig kommunikation via en SMS-funktion, hvis de unge ikke kan finde hjælp på hjemmesiden eller har svært ved at tage telefonisk kontakt.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere