fbpx

De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er faldet fra 6,7 % i juni til 6,3 % i juli 2020

For hele landet er ledighedsprocenten faldet fra 5,5 % i juni til 5,2 % i juli 2020. De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i juli 2020 er 6.109 fuldtidspersoner. Det svarer til 6,3 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune.

Beskæftigelsen i Odense går den rigtige vej. Ledigheden falder her midt i en svær periode. Og det er stærkt. Alt for mange har dog mistet jobbet i den her svære tid, og vi må se i øjnene, at ikke mindst de ufaglærte vil opleve en hård kamp for at komme i job. Derfor er det helt afgørende, at vi investerer i uddannelse og opkvalificering af de ledige. Folketinget har åbnet nye og bedre muligheder for blandt andet uddannelsesløft og voksenlærlinge, og den chance skal vi hjælpe de ledige odenseanere med at gribe. Vi skal simpelthen løfte flere ledige fra ufaglærte til faglærte.

Beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro

Odense indtager en 13. plads i ledighedsplaceringen i juli 2020. Dvs. Odense har landets 13. højeste ledighedsprocent. I juni 2020 havde Odense landets 11. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 6,3 % svarende til 6.134 fuldtidspersoner.

Bemærk at tallene ovenfor sammenligner ledighedsprocenten for juli 2020 med ledighedsprocenten for juni 2020, som de så ud da Danmarks Statistik offentliggjorde dem. Danmarks Statistik har i forbindelse med offentliggørelsen af julis ledighedstal nedjusteret ledighedsprocenten for juni 2020 for Odense fra 6,7 % til 6,5 % og for hele landet fra 5,5 % til 5,4 %.

MitOdense – det, der samler os