fbpx

Et godt børneliv indeholder en tryg familie, nærværende voksne, gode venner og frihed til at være sig selv”, lyder det fra Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune, der med en ny vision for et godt børneliv vender bøtten og sætter en ny retning for børn- og ungeområdet i landets tredjestørste by.

Imens flere børn og unge mistrives, og vi debatterer som aldrig før, hvordan samfundet skal indrettes, så alle kan trives, bekender Børn- og Ungeudvalget i Odense sig til Albert Einsteins ord om, at vi ikke kan løse et problem med den samme tankegang, der skabte dem. Tiden kalder på mod til at gøre noget nyt. I kommuner er der altid fokus på faglige tilbud og løsninger, men med den nye vision sættes der også yderligere politisk fokus på alle elementer, der har betydning for et godt børneliv.

Derfor har bl.a. betydningen af venskaber, familien som det første og mest nære fællesskab samt friheden til at være sig selv fået en hidtil uset tydelig plads i Odenses nye vision for børn- og ungeområdet. De fagprofessionelles rolle er stadig en vigtig del af børns udvikling og trivsel, men visionen sætter en retning for hele børnelivet og tager udgangspunkt i det enkelte barn og barnets vigtige fællesskaber igennem barndommen.

Børn- og Ungeudvalget har forpligtet hinanden på, at visionen bliver deres fælles briller, som de tager på, når de arbejder for og udvikler børn- og ungeområdet. Hensigten er, at tilbud og løsninger skal indrettes rundt omkring og leve op til følgende værdier:

  • At børn skal have frihed til at være sig selv inden for rammen af samfundets demokratiske værdier og i gensidigt fællesskab med andre børn og voksne.
  • At familien – uanset form – er barnets fundament og det første og mest nære fællesskab af alle.
  • At det er i mødet med nærværende og betydningsfulde voksne i hverdagen, at børns verden gøres endnu større.
  • At noget af det vigtigste i børns liv er at have en ven, og derfor skal alle børn lære og støttes i at være en god ven og i at indgå med engagement i fællesskaber omkring dem.

Medlemmerne af Børn- og Ungeudvalget udtaler:

Med denne vision favner vi hele barnets liv og alle dets fællesskaber. Det er er vigtigt og nødvendigt, især når vi ser på paradokset imellem vores rige samfund og mængden af børn og unge, der ikke har det godt. Det er en af de allervigtigste opgaver, vi som politikere skal finde løsninger på i vor tid, og det kræver, at vi tænker os grundigt om. Jeg er overbevist om, at det handler om et roligere liv, nærvær og plads til fordybelse samtidig med et vedvarende fokus på kvalitet de steder, hvor vi som kommune har privilegiet af at være sammen med børnene og de unge. Vores fælles politiske vision skal huske os på de essentielle dele af et helt og godt børneliv, når vi ukueligt vil arbejde for gode børneliv i Odense.

Susanne Crawley Larsen, rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen og formand for Børn- og Ungeudvalget.

Med visionen sætter vi en ny retning for arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense. Tidligere har vi, groft sagt, kun haft fokus på børnene fra de bliver afleveret i f.eks. børnehaven eller selv cyklede i skole. I fremtiden vil vi se på hele barnets hverdag, hvor tiden til at nå fodboldtræningen sammen med vennerne, og tiden med familien spiller en mindst lige så vigtig del af barnets hverdag som en god børnehave og skole. Men kommunen skal ikke gribe ind i familiernes hverdag og fortælle, hvordan man er gode forældre. Vi skal give plads til den enkelte familie og barn, så de i stedet får fundamentet til at skabe den hverdag, som er rigtig for dem. Nu har vi en ny retning for det politiske arbejde i Børn- og Ungeforvaltningen, og jeg glæder mig over, at vi nu skal arbejde ud fra et perspektiv, hvor barnet er mere en blot en del af f.eks. en god børnehave eller skole, men også er en del af en familie med både forældre og søskende, som er udgangspunktet for barnets hverdag.

Kristian Guldfeldt, næstformand i Børn- og Ungeudvalget.

Der er så meget af FN’s Børnekonvention i vores vision – og det er jeg stolt af, fordi den sætter fokus på omsorg og børns trivsel, dannelse og rettigheder. Jeg glæder mig til at arbejde for børn og unges trivsel og dannelse i hele børnelivet med afsæt i det tydelige fælles ståsted, som visionen giver os.

Anne-Mette Ebensgaard (A)

I stedet for at tænke børn og unges sociale og familiære arenaer som flere uafhængige adskilte enheder, der ikke påvirker hinanden i relation til børnenes udvikling, markerer vi med denne vision en tydelig værdi og opmærksomhed på, at disse arenaer i høj grad er i symbiose med hinanden. Det betyder, at udvalget anerkender og har øje for, at børn og unges trivsel eller mistrivsel kalder på et politisk helhedsorienteret perspektiv med henblik på at fremme førstnævnte. I den sammenhæng ses barnet som et subjekt med retten til egne oplevelser, intentioner og meninger og ikke et objekt, “der skal tilpasses systemet”, hvor menneskelige værdier såsom: Alle skal have en ven, Ingen skal have skældud, men masser af tryghed og omsorg (også når det er svært), og trivsel før faglig læring, står centralt i de politiske dagsordener.

Mads Thomsen (A).

Som medlem af Børn- og Ungeudvalget er det vigtigste for mig at sikre, at alle børn trives, og at alle børn har og får mulighed for et godt liv. Visionen er vigtig, og det glæder mig, at den vil blive omdrejningspunkt for udvalgets beslutninger, for visionen minder os om, at det er børnene og familien, vi skal tage udgangspunkt i. Der skal være plads til, at børnene kan være sig selv, samtidig med at vi med vores beslutninger skal understøtte fællesskab og engagement. Selvom det er en selvfølge at tage udgangspunkt i børnene, kommer mange politiske beslutninger til at handle om det, der ikke fungerer og problemløsning. I de tilfælde er det svært at bevare fokus på de gode intentioner. Men i en tid, hvor mange børn og unge mistrives, er vi nødt til at vende tingene på hovedet og forsøge at ændre rammerne for børn og unge, så trivslen øges og vi løfter alle. Lad os tale hinanden op, lad os sammen tage ansvar og lad os både give slip og have forventninger til vores børn og unge.

Rikke Beider (C).

Med visionen sætter vi en fælles retning for arbejdet med at skabe de bedste rammer for, at alle børn i Odense får et godt børneliv. Vi understreger, at børn har behov for tryghed, fællesskab og nærværende voksne, og at alle børn har frihed til at være sig selv. Vi anerkender børn som selvstændige individer, der vokser, trives og anerkendes i stærke fællesskaber, og at familien og fagpersonerne omkring børnene er afgørende for en god opvækst. For mig er det vigtigt, at vi bruger visionen aktivt, og at vi fremadrettet sætter ekstra fokus på at få de børn og unge, der mistrives ind i stærke fællesskaber.

Ditte Helene Rasmussen (F).

 Et godt børneliv er et barn i trivsel, som udover kærlige forældre også har kærlige venskaber og relationer, der får barnet til at føle sig værdsat og savnet. Relationer som gør barnet i stand til at bidrage til, at andre kan føle det samme. Visionen rummer de vigtige elementer i børnelivet, og den bliver vores ståsted, når vi laver politik for børn og familier i Odense.

Mark Grossmann (V).

Fakta

“Barn i Odense – En fælles politisk vision for et godt børneliv” erstatter Børn- og Ungepolitikken “Sammen på Spring” fra 2012.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere