fbpx

Regeringen har i dag vedtaget en sommerpakke, der skal sætte gang i Danmark

700 millioner kroner til konkrete initiativer til sommer-, kultur-, og naturaktiviteter rundt om i landet hen over sommeren. Men om de vil virke og hvor meget de vil give igen, er der ingen svar på.

Her er sommerpakken, som kan give et boost til Odense og Fyn.

Gratis indenrigsfærger i juli for gående og cyklister

For at understøtte turismen på de små øer uden for sommerferien gøres det billigere at tage færgen for såvel biler, cykler som gående til de danske småøer samt til Ærø, Fanø, Læse og Samsø.

Reduktion af billetpriser på ruten Rønne-Ystad

Der afsættes midler til at reducere billetpriserne på ruten Rønne-Ystad i hele august og september.

Rejsepas – Otte dages fri-rejse-billet med kollektiv transport

I skolernes sommerferie gøres det muligt at rejse frit rundt med kollektiv transport i hele landet, herunder i hovedstaden og de store byer, i otte dage for 299 kroner for voksne og 149 kroner for børn på 12-15 år. Børn under 12 år rejser gratis ifølge med en voksen i henhold til gældende rejseregler.

Én million Orange billetter over Storebælt i skolernes sommerferie

DSB udbyder én million Orange-billetter over Storebælt i skolernes sommerferie til en udbudspris på maksimalt 99 kroner inklusive pladsbillet for voksne med halv pris for børn på 12-15 år. Børn under 12 år rejser gratis ifølge med en voksen i henhold til de gældende rejseregler.

Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse

Bundfradraget ved udlejning af sommerhuse forhøjes, hvor der sker indberetning, midlertidigt fra 41.800 kroner til 60.000 kroner i indkomståret 2020. 

Styrket indsats for genstart af turismen i både hovedstaden og i kyst- og naturturismen

Der afsættes henholdsvis 15 millioner kroner til Wonderful Copenhagen og 15 millioner kroner til Dansk Kyst og Naturturisme, til aktiviteter der skal understøtte genstart af turismeerhvervet i både hovedstaden og resten af landet.

Boost af Ø-passet og ø-turismen

Blandt andet det populære ”Ø-pas” opdateres og udbredes med fakta og oplevelser på øerne, ligesom der iværksætter andre initiativer med henblik på at booste ø-turismen.

Madkulturelle sommerevents og -oplevelser i hele landet

I hele Danmark afholdes sommeren over en række madaktiviteter for at styrke lokalt erhvervsliv og øge turismen. De gastronomiske og madkulturelle events arrangeres og afholdes af organisationerne Madkulturen og FOOD. Flere af arrangementerne afholdes i tæt samarbejde med lokale erhvervsdrivende.

Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark

Udviklingen af et nyt sammenhængende cykelknudepunktssystem igangsættes, der skal skabe en bedre afmærkning af cykelvenlige strækninger og cykeloplevelser med bedre adgang til naturen.

Flere forenings- og idrætsoplevelser for danskerne

Der oprettes en pulje i 2020, som for eksempel lokale idrætsforeninger under DIF og DGI og medlemsorganisationer under DUF kan søge til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020.

Udvidelse af pulje til lokale idræts- og spejderforeninger mv.

Med Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger af april 2020 blev afsat 50 millioner kroner

Halv pris på billetter til kulturoplevelser

For at øge danskernes deltagelse i kultur- og foreningslivet gives mulighed for af indføre halv pris på entrebilletter til kultur- og foreningsoplevelser i skolernes sommerferie (27. juni til 9. august) samt 25 procent rabat på sommercamps.

Sommeraktiviteter på højskoler

Der afsættes en bevilling til højskolerne til understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter. Bevillingen administreres af Højskoleforeningen.

Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter

Professionelle kunstnere og kunstnergrupper, kunst- og kulturinstitutioner og foreninger styrkes inden for kunstområderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, foredrag, musik, scenekunsts mulighed for at lave optrædener og udstillinger 

Gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år

Der tilbydes gratis deltagelse for ældre over 65 år i aktiviteter arrangeret af lokale frivilligforeninger, for eksempel ture til seværdigheder, fællesspisning, foredrag mv.

Flere dagsture til plejehjemsbeboere

Der arrangeres i samarbejde med kommunerne udendørs dagsture for plejehjemsbeboere, så de kan få gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret. Kommunerne kan ansætte ungarbejdere eller turistguider i sommerferien 

Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud

Der gives støtte til, at beboere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2020. 

Gratis handicaptransport i sommerferien

Der indføres to gratis ture på max 50 kilometer med handicaptransport over sommeren for alle, der er visiteret til handicaptransport.

Vi håber på masser af aktivitet ved alle fynske seværdigheder. Vi ses til sommer på Fyn.

MitOdense – det, der samler os