fbpx

Odense Kommune beder nu fem eksperter på beskæftigelses- og integrationsområdet om konkrete løsninger og anbefalinger til, hvordan flere ikke-vestlige borgere med indvandrerbaggrund kan komme i job

Flere mænd og kvinder i Odense med ikke-vestlig baggrund skal væk fra passiv forsørgelse og i job, fordi det er godt for dem selv, erhvervslivet og kommunens pengekasse.

Den høje ledighed blandt borgere med en ikke-vestlig baggrund er ét af de største problemer, vi overhovedet har i Odense. Udover at det koster kommunekassen meget dyrt, så er det en tragedie for den enkelte borger og en kilde til frustration for de virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har ved en tidligere lejlighed skønnet, at Odense Kommune kunne spare knap en kvart mia. kr. om året, hvis andelen af forsørgelsesudgifter blev den samme for borgere fra ikke-vestlige lande som for befolkningen som helhed.

Gruppen af ledige må ikke vokse

Vi skal simpelthen have flere i job, så flere børn vokser op i en familie, hvor mor og far står op hver morgen og tager på arbejde. Derfor beder vi nu fem eksperter om hjælp til at få løst de massive udfordringer, vi står med.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

De fem eksperter kommer med erfaring fra erhvervslivet, forskningens verden og integrationsområdet, og gruppen skal fremlægge sine anbefalinger inden sommer.

Vi håber selvfølgelig, eksperterne kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan vi får personer fra gruppen af ikke-vestlige og ofte langvarigt arbejdsløse i job. Men vi håber i høj grad også på at få anvisninger til, hvordan vi undgår, at gruppen vokser fremover.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Der skal handling til nu

Ekspertgruppen mødes første gang primo februar, og den vil til juni præsentere sine konkrete løsninger og give anbefalinger til, hvordan forvaltningen hjælper flere odenseanere med ikke-vestlig baggrund i arbejde.

Medarbejderne i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gør en stor indsats på området. Men vi kan konstatere, at vi er blandt landets dårligste til at få ikke-vestlige i job, og det skal vi have gjort noget ved. Vi skal tage hånd om byrden fra fortidens synder.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Beslutningen om at nedsætte en ekspertgruppe er en del af budgetforliget for 2023.

Ekspertgruppen består af:

  • Mette Rønnau, direktør i Cabi. Formand for dommerkomiteen til CSR People Prize, medlem af diverse advisory boards og rådgiver for jobcentre. Tidligere personalechef i Bilka.
  • Iben Bolvig, seniorforsker, VIVE. Arbejder med effektmålinger og effektivitetsanalyser indenfor integrationsindsatser for flygtninge og beskæftigelsesindsatser for langtidsledige indvandrere.
  • Ryan Jensen, Operational Manager, GASA GROUP Denmark A/S. Har mange års erfaring fra lokal virksomhed, der arbejder målrettet med mangfoldig rekruttering.
  • Kasper Højvang Kyed, adm. dir., FTFa. Tidligere direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og vicedirektør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
  • Michael Hellegård, distributionscenterchef, COOP. Har i mange år arbejdet i dagligvarebranchen, og er i dag i COOP, som har et stærkt fokus på mangfoldighed i rekrutteringen.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere