fbpx

Forsinkelser og aflyste togafgange har præget letbanedriften hos Odense Letbane i løbet af efteråret. Flere forhold spiller ind – den vigtigste er efterårsløvfaldet.

Når blade falder af trænerne og lægger sig i letbanesporet, bliver skinnerne glatte, og toget får sværere ved at bremse og accelerere,” forklarer Søren Thrane, drifts- og vedligeholdelseschef ved Odense Letbane.

Selvfølgelig er der forskellige modtræk mod løvfaldet – vi renser skinnerne systematisk, og der bliver sprøjtet sand på skinnerne for at give hjulene bedre greb. Men det spiller også ind, at vi stadig befinder os i en indkøringsfase for Odense Letbane, og der er en række tekniske forhold, hvor vi endnu mangler at finde de helt rigtige løsninger.”

Kombinationen af løvfald og indkøring skaber lige nu en del driftsforstyrrelser i form af forsinkede tog – og i visse tilfælde tog, der bryder ned og må tages ud af driften, hvilket desværre rammer passagererne i form af forlænget ventetid,” uddyber Søren Thrane.

Tekniske udfordringer

Ud over selve kørslen på skinnerne, så er også letbanens informationssystemer ramt af tekniske indkøringsvanskeligheder, som leverandøren er i gang med at rette op på.

Stationernes højtalersystemer fungerer endnu ikke optimalt. Derfor har vi ikke altid mulighed for at oplyse ventende passagerer om driftsforstyrrelser – hvilket naturligvis er ekstra uheldigt. Og noget, vi presser maksimalt på for at få løst,” understreger Søren Thrane.

Så længe, løvfaldet står på, vil letbanens drift være periodevis udfordret.

Set over letbanens samlede driftsperiode siden slutningen af maj har vi heldigvis nogle rigtigt tilfredsstillende tal på både pålidelighed og rettidighed. Derfor tror jeg også på, at vi kommer forbi de aktuelle udfordringer og vil stå bedre rustet til at sikre mere stabil drift næste gang, vi har løvfald,” siger Søren Thrane.             

MitOdense – det, der samler os

Fotocredit Odense Letbane

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere