fbpx

Odense Byråd har vedtaget Odenses nye kommuneplan. Planen sætter de overordnede rammer for, hvordan kommunen skal udvikle sig de kommende 12 år.

Forslag til Kommuneplan 2020-2032 har været i høring i sommeren 2020 og er nu vedtaget efter, at 225 høringssvar er blevet behandlet.

Hvordan skal Odense udvikle sig de kommende 12 år? Det spørgsmål stillede Odense Kommune tilbage i juni 2020. Nu – 225 høringssvar og en række politiske drøftelser senere – har Odense fået en ny kommuneplan. Planen fastlægger de fysiske rammer for fremtidens Odense.

Odense skal være en moderne storby – en storby med omtanke – rig på oplevelser og med det grønne i hovedsædet. Det har været ambitionen hidtil, og grundlæggende fortsætter denne udvikling af byen. Men kommuneplanen fortæller også, hvor f.eks. nye boliger kan bygges, og hvor fritidsanlæg kan etableres.

Planen beskriver, hvordan den gode, grønne storby sikres med spændende byrum og attraktive boliger, og hvordan der skabes erhvervsarealer med plads til alle typer virksomheder, hvor der tages hensyn til både virksomheder og naboer. Derudover giver planen bud på, hvordan vi kommer rundt i byen.

Konkret giver kommuneplanen mulighed for nye boligområder flere forskellige steder i Odense – både i bymidten og i forstæderne. Ligesom planen lægger retning for fremtidens centrale bymidte med butikker og cafeer i en akse fra Nørrebro langs letbanen frem til Benedikts Plads.

Det er rigtig godt, at vi har fået så mange bemærkninger til kommuneplanen. Det vidner om, at odenseanerne interesserer sig for byens fremtid og ønsker at indgå i den demokratiske proces. Det glæder mig meget, at vi er lykkedes så godt med den del – selv under Corona.

By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt

Områder til nye boliger

Langt størstedelen af høringssvarene handler om, hvor man kan udlægge områder til nye boliger.

Hele 165 høringssvar handler om de nye boligudbygningsområder, Odense Kommune har udpeget, og der er bemærkninger både for og imod – og ideer til områdernes indretning. Desuden er der forslag om helt nye boligudbygningsområder.

Kvalitet som et bærende princip

Kommuneplanens overordnede mål er, at Odense bliver en tættere og visse steder højere storby samtidig med, at byen bevarer sit særkende. Dermed hænger kommuneplanen sammen med Odense Kommunes Arkitekturstrategi. Arkitekturen skal nemlig danne rammen om det gode liv i bygningerne – og imellem dem.

Der er krav om høj arkitektonisk kvalitet og respekt for omgivelser og materialevalg. Derudover skal der passes godt på byens eksisterende kvaliteter og kulturarven. Der er desuden principper om Odenses grønne identitet, om boligkvalitet og om livet mellem bygningerne. De skal understøtte det gode liv i byen, mødet mellem mennesker, fællesskabet, mangfoldigheden og ambitionen om at blive Danmarks Grønneste Storby.

Det tredje emne, der har fyldt i bemærkningerne, er vores grønne by. Langt de fleste af de 50 bemærkninger handler om, at odenseanerne ønsker mere natur, flere parker, større skove og bedre mulighed for at udnytte de rekreative muligheder i Odense. Det er jeg rigtig glad for, for den grønne storby står mit hjerte meget nært, slutter Christoffer Lilleholt.

Kommuneplan 2020-2032 kan ses på kommunens hjemmeside fra torsdag den 25. marts kl. 11.00. Der vil være enkelte kort, som først er ajourført i løbet af uge 13.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere