fbpx

Det Grønne Råd i Odense fik i 2019 tildelt 750.000 kroner af Odense Byråd til forskellige naturindsatser. Det har blandt andet givet liv til insekter, planter og padder på Seden Hedeslette.

Det Grønne Råd sikrer samarbejde og gensidig orientering mellem Odense Kommune og de foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med beskyttelse af naturen. Derfor var rådet også en naturlig del af Handleplan for Danmarks Grønneste Storby, som Odense Byråd godkendte i oktober 2018.

Det var et stort øjeblik at se kreaturer græsse i området for første gang i mange år. Det er faktisk første gang i 150 år.

Formand for Det Grønne Råd og medlem af By- og Kulturudvalget, Søren Freiesleben (Ø)

En af handlingen var, at Det Grønne Råd fik ansvar for – i samspil med lokale grønne organisationer – at udvælge og realisere ny natur i Odense, og byrådet afsatte i 2019 750.000 kroner til dette projekt.

Rådet, som er bredt sammensat af grønne naturinteresser, landbrug, skovbrug m.fl., blev hurtigt enige om, hvilke områder der var mest nødlidende i kommunen.

Et af områderne var det tidligere skydeterræn ved Seden. Det ligger på et sandet område kaldet Seden Hedeslette, og her findes en høj biodiversitet i form af sjældne insekter, planter, padder og fugle – men området havde også et stort potentiale for at få en endnu højere biodiversitet.

Området var ved at gro til, men efter forhandlinger med Seden Menighedsråd kunne nogle af midlerne fra det Grønne Råd bruges til at indhegne området, så kreaturer kunne græsse og hindre tilgroning.

Der er blevet gravet vandhuller, den truede strandtudse er blevet genudsat, og biodiversiteten forventes at opblomstre.

Jeg er ikke i tvivl om, at man får det bedre som menneske ved at bo og leve i grønne områder med høj biodiversitet, frem for asfalt og beton. Som kommune kan vi komme et stykke af vejen selv, men vi har i høj grad behov for at samarbejde med både borgere og grønne organisationer, hvis vi skal nå vores mål for biodiversiteten i Odense. Derfor er jeg utrolig glad for projekterne, som Det Grønne Råd har stået bag, og jeg vil glæde mig til et fortsat samarbejde.

By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

MitOdense – det, der samler os