fbpx

Inden længe kommer der en ny elev på skolegangen og en ny makker i genoptræningslokalet – og det bliver en selvkørende en af slagsen

Odense Kommunes Sundhedsudvalg har netop besluttet at indgå et samarbejde med UVD Robots, datterselskab af Blue Ocean Robotics, om – som den første kommune i landet – at teste den desinficerende UVD-robot i nogle af kommunens bygninger.

Pilotprojektet er en del af indsatsen for at gøre Odense til “Verdens bedste robotby”, hvor et tæt samarbejde med byens teknologi- og robotvirksomheder er et vigtigt element. Medlemmerne af Sundhedsudvalget er enige om at bruge 300.000 kroner på pilotprojektet, der strækker sig over fire måneder.

Vi vil rigtigt gerne være nysgerrige på, hvordan en desinficeringsrobot eventuelt kan være til gavn for borgerne. Vi er i en tid, hvor vi alle gerne vil blive klogere på generel virusbekæmpelse, så det er oplagt, at vi som kommune sammen med virksomheden får undersøgt, om der er et potentiale for eksempel i forhold til reduktion af sygefravær.

Formand for Sundhedsudvalget, Søren Freiesleben

UVD-robotten er selvkørende og kan på egen hånd dræbe virus og bakterier ved at belyse rummene med ultraviolet lys af typen UV-C.

Den ene robot bliver en synlig del af hverdagen på Abildgårdskolen, hvor den skal supplere den nuværende daglige rengøring og indgå som en del af undervisningen i udskolingen.

 Jeg har i længere tid været i dialog med firmaet bag UVD-robotten. Det er svært at få hænderne ned nu, hvor tre forvaltninger og Sundhedsudvalget er enige om at afprøve robotten. Som kommune er det en vigtig opgave at skabe gode rammer for det lokale erhvervsliv ved fx at lade vores skoler være en arena for deres produkter. Jeg håber ydermere, at dette vil være startskuddet til at skabe Verdens bedste robotskole i Vollsmose. Vi inviterer gerne robotter ind både for at supplere rengøringsindsatsen, men også for at bringe læring om og med robotter helt tæt på børnene i verdens bedste robotby.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen

Også i Ældre- og Handicapforvaltningen vil den nye selvkørende medarbejder blive hilst velkommen i formentlig et genoptræningslokale.

Jeg ser et stort potentiale for den her teknologi på ældre- og genoptræningsområdet. Hvis det viser sig, at vi ser en mærkbar effekt på hygiejneforhold, så kan det blive til gavn for både de ældre- og sårbare borgere – men også for vores medarbejdere, som kan få hjælp til noget af det grove arbejde. Jeg er glad for samarbejdet med UVD Robots og ser frem til, at vi får det prøvet det af.

Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell

Erfaringer fra projekter i hospitalssektoren indikerer, at systematisk desinfektion med UV-robotter kan reducere sygdom ved øget hygiejne. Det nye pilotprojekt vil kunne vise, om det også teknisk og praktisk er muligt at anvende robotterne i kommunalt regi.

Projektet er spændende og giver os lejlighed til at samarbejde med nogle elever i deres undervisning. De kan for eksempel studere fysikken og biologien omkring UV-teknologien, og vi får som odenseansk robotvirksomhed mulighed for at åbne deres øjne for den naturvidenskabelige uddannelsesretning. Den slags unge får vi brug for i fremtiden

Sales Manager Northern Europe for UVD Robots, Kenneth Ranzau

Pilotprojektet vil indeholde en evaluering, der kan danne grundlag for drøftelse af en eventuel videreførelse af projektet.

Om UVD-Robotten
• Verdens eneste 3-generations klinisk validerede UV-C desinfektions robot
• Solgt i mere end 60 lande til blandt andet hospitaler, lufthavne, hoteller, skoler, shoppingcentre, kontormiljøer, fremstillingsvirksomheder, mm
• Fjerner vira og bakterier med minimum 99,99% effektivitet 
• Uafhængige verificerede test viser høj effekt på alle kendte bakterier og vira, herunder Corona, indenfor 10 sekunders brug af UV-C lys.

Om Verdens bedste robotby
• Odense Kommune har et mål om at være Verdens bedste by for udvikling af robotter og det oplagte valg for alle, der vil studere, arbejde med eller investere i robotter. Robotter skal være en naturlig del af byens DNA og tydeligt i bybilledet, så det kommer alle odenseanere til gode. Læs mere om strategien her
• Odense Kommune har også en strategi for, hvordan Odense bliver Verdens bedste robotby i børnehøjde
• I Budgetforliget for 2021 er der afsat 25 millioner kroner til Verdens bedste robotskole i Vollsmose, den nuværende Abildgårdskolen.

MitOdense – det, der samler os