fbpx

Onsdag den 4. maj kl. 12.00 – 12.15 lyder den årlige test af Danmarks sirenevarslingssystem.

Formålet med testen er som altid at sikre, at varslingssystemet virker, og minde folk om, hvordan de skal reagere, når det er alvor.

Fyns politi er opmærksomme på, at lyden af sirenerne i år kan vække bekymring hos mange danskere og ukrainere og andre, der er flygtet fra krig. Derfor beder de dig om at sprede budskabet om den årlige afprøvning, især hvis du har kontakt til ikke-dansktalende personer, der befinder sig i Danmark.

Sirenerne lyder først med ‘Fare’-signalet, som er en tone, der gentages fire gange i løbet af 45 sekunder. Tonen stiger langsomt og falder hurtigt, og der er pause mellem gentagelserne. Faresignalet gentages efter fire minutter. Efter otte minutter udsendes et ‘Faren er forbi’-signal, som er en lang ensartet tone, der varer i 45 sekunder.

Den 4. maj tester Beredskabsstyrelsen og politiet blot sirenevarslingssystemet, men ellers kan sirenerne tages i brug, hvis der er behov for at varsle befolkningen i forbindelse med større ulykker, katastrofer og andre hændelser med akut fare for skader på mennesker eller ejendom.

Ved du, hvad signalerne betyder?

Når sirenen lyder, skal du gå inden døre og lytte til DR eller TV2. De vil bringe meddelelser fra politiet eller andre myndigheder om, hvad der sker, og hvad du skal gøre. DR og TV2 vil også informere på tekst-tv side 150.

Der er opsat i alt 1.078 sirener på bygninger eller master i byer og byområder med flere end 1.000 indbyggere. Sirenerne kan høres af omkring 80 % af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan de varsle ved at bruge mobile sirener. Døve og hørehæmmede kan tilmelde sig varsling hos Beredskabsstyrelsen og dermed blive varslet via sms.

Ring ikke 112, fordi sirenerne afgiver signal. Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Læs mere her om sirenevarsling på bl.a. dansk, engelsk, ukrainsk, arabisk, tyrkisk, urdu, russisk og somalisk.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere