fbpx

Besættelsen af Danmark 9. april 1940 foregik også via jernbaner og færgehavne.

I Gedser Færgehavn havde stationsbestyreren af tyskerne den 8. april fået at vide, at jernbanefærgen Mecklenburg havde maskinskade og først kunne forventes til Gedser næste formiddag, men kl. 04.15 den 9. april anløb den helt uvarslet færgelejet med en godsvogn forrest på dækket som camouflage. Vognen blev efter nedsænkning af færgeklappen skubbet ud af en lastbil, og tyske tropper stormede i land.

Stationsbestyreren fortæller: “Jeg .. blev ikke underrettet af færgemanden…, der firede klappen, og som ingen mistanke havde, før landsætningen skete. Soldater stormede ind på kontoret og beslaglagde straks alle telefoner. ”

Derefter blev arbejdet på stationen standset, telefon- og telegrafkabler blev skåret over, og personalet blev sendt hjem med besked om først at møde dagen efter.

Se udstillingen om besættelsesårene, når Danmarks Jernbanemuseum åbner igen den 21. april.

Foto: Færgen ”Mecklenburg” o. 1940. Færgen blev brugt om morgenen d. 9. april 1940 til at overføre tyske tropper. Billede udlånt af Dansk Færgehistorisk Selskab

Dansk Færgehistorisk Selskab

MitOdense – det, der samler os