fbpx

Under den tyske besættelse i 2. Verdenskrig fungerede Dalum Landbrugsskole som våbendepot. Landbrugsskolen, der begyndte undervisningen i 1886 , fik dermed sin egen historie under besættelsen.

Af Historiens Hus

Gennem det meste af besættelsen kørte undervisningen på både landbrugs- og mejeriskolen videre uden større forstyrrelser.

Den 5. marts 1945 kom krigen helt tæt på, for da blev størstedelen af skolen beslaglagt. Strømmen af tyske flygtninge væltede ind over de danske grænser, og godt 300 tyske flygtninge rykkede ind på skolen. Undervisningen fortsatte dog, og ”tyskerne generede ikke direkte … ud over den bevidsthed, vi havde om, at det var fremmede, påtvungne gæster, der sad derovre på værelserne og ikke vore egne elever”, konstaterede forstander Johs. Petersen-Dalum.

Da den britiske radio om aftenen den 4. maj udsendte befrielsesbudskabet, var Petersen-Dalum noget skeptisk. Han ringede derfor til Odense for at få en bekræftelse. En behjertet person stak telefonrøret ud ad vinduet, så forstanderen med egne ører kunne høre jubelen fra de tusinder af odenseanere, der strømmede ud på gaderne. Danmark var atter frit, og skolens elever skyndte sig ind til byen for at være med i jubelen.

Det viste sig nu, at flere af skolens lærere og elever havde ført et dobbeltliv, hvor de om aftenerne og nætterne var aktive i modstandsbevægelsen. Flere elever havde opholdt sig på skolen under dæknavne, ja nogle af dem var hverken landmænd eller mejerister. De var blot modstandsfolk, og forstanderen indrømmede selv, at der havde været flere, end han vidste.

I kredsen af modstandsfolk var ikke mindst lærer Vagn Fog-Petersen, der var chef for modstandsbevægelsens 5. kompagni i Odense. Han var ansvarlig for, at der var gemt våben på skolen – blandt gemmestederne var en gammel skorsten i mejeriet. Også det var foregået, uden at man havde indviet Petersen-Dalum i det. Vagn Fog-Petersen blev i øvrigt i 1953 Petersen-Dalums efterfølger som forstander for skolen.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere