fbpx

Der var engang en dansk kronprins, der hed Christian Frederik og en kronprinsesse, der hed Caroline Amalie. De var ganske nygifte, da han i 1815 blev udnævnt til guvernør over Fyn og Langeland.

Af Anne Sofie Petersen

Parret flyttede ind på det fine, hvide slot i Odense. Her boede de indtil han blev Danmarks Kong Christian VIII i 1839.
Nogle gange fik de spændt heste for den royale karet. De holdt af at køre langt ud på
landet for at nyde den friske luft, naturen og hinanden.

Et af de steder som kronprinsparret yndede at besøge var den hellige kilde i Bispens
Lund ved Stavids Å. Navnet kommer af, at området i lange tider hørte til Odensebispens jordegods.

I modsætning til byens beskidte vand, var kildens vand rent, klart og velsmagende. Det
var desuden ualmindelig friskt og køligt.
Man mente at vandet havde helbredende kræfter. Dét kunne der tjenes penge på!

Der blev tappet vand til salg inde i byen. Og kilden i Bispens Lund var så velbesøgt, at
der nogle gang opstod en markedsplads med både handel og gøgl.

Caroline Amalie kom til at holde rigtig meget af dette idylliske sted. Det havde sandelig også et hyggeligt skær af romantik over sig. Og, mon ikke det var hendes begejstring der ansporede Christian Frederik til at istandsætte og forskønne den gamle kilde og de omkringliggende stier?

Da Caroline Amalie fyldte 35 år holdt han ovenikøbet en flot fest for hende ved kilden,
der ved den lejlighed blev omdøbt og opkaldt efter hende.

DET GAMLE ELMETRÆ
Ved Carolinekilde står i dag et stort, udgået elmetræ. Trækunstneren Allan Bo Jensen
har udskåret motiver, der mindes Caroline Amalie og Christian Frederik kærlighed til
stedet og hinanden

TID TIL EN PAUSE
I området omkring Carolinekilden er der rig mulighed for at tilbringe nogle dejlige timer.
Der er borde og bænke, store væltede træstammer og forårsblomster i skovbunden, samt en bålplads (normalt er der brænde).

DET HELLIGE VAND ER VÆK
Meget har ændret sig siden dengang hvor folk valfartede til Carolinekilden i lunden ved Stavids Å.

Vandet løber stadig, men det er ikke længere det hellige kildevand. Den gamle kilde blev efter mange års forfald, tørlagt i 1960’erne da parcelhusområderne blev opført.

I 2004 blev anlægget og stensætningerne restaureret, og siden har det været ganske
almindeligt postevand, der risler ned i bassinet.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere