fbpx

Odense Kommunes bystrategi frem mod 2035 er nu behandlet i byrådet og sendes derfor i høring. Bystrategien er byrådets vision og overordnede strategi for Odenses udvikling frem til 2035.

Bystrategien sætter retning for alle områder på tværs af vækst, velfærd og byudvikling og derfor også for Kommuneplanen 2024-2036. Både bystrategien og kommuneplanen er nu åbne for høringssvar.

Hvilken by skal Odense være i fremtiden? Og hvordan bliver Odense en endnu mere attraktiv by for borgere, virksomheder og turister? 

Det er nogle af de spørgsmål, som Odense Byråd har arbejdet med under udarbejdelsen af Bystrategi 2023.  

Bystrategi 2023 udgør byrådets vision for fremtidens Odense under fire hovedtemaer:  

  • En ny byudviklingsmodel for Odense 
  • Byudvikling med omtanke 
  • En attraktiv by for borgere og virksomheder 
  • Alle skal have adgang til byens fællesskaber 

 Derved sætter bystrategien retning for, hvordan Odense skal forandres til en storby med omtanke frem mod 2035

I disse tider sker mange forandringer af sig selv – både i samfundet omkring os og i vores by. Derfor kræver det en særlig omtanke at skabe netop den udvikling, vi selv ønsker for Odense og med de visioner, vi har. Vi skal turde tage livtag med de store udfordringer og gribe ud efter de store eventyr. Det er det, vi gør med den her Bystrategi, der skal sætte retningen for byens udvikling i mange år frem.  

Borgmester Peter Rahbæk Juel.

Arbejdet med Kommuneplan 2024-2036 er sat i gang

Bystrategi 2023 sætter retning for den kommende kommuneplan. Kommuneplanen er en politisk plan for, hvordan kommunen benytter og beskytter arealer i hele kommunen. Planen udlægger arealer til blandt andet boliger, butiksområder, erhverv, fritid, veje og natur.

Planen revideres hvert fjerde år. Arbejdet med revision af planen baseres bl.a. på den forhøring, der nu er sat i gang

Odense er inde i en rivende udvikling. Der er mange ønsker til, hvordan vi bruger den plads, der er til rådighed. Der er så at sige “kamp om pladsen”. Kommuneplanen er et vigtigt værktøj til at balancere udviklingen, så vi sikrer plads til vækst i jobs og erhvervsliv, plads til nye Odenseanere og fastholder de familier, der allerede bor i byen. Samtidig skal vi give plads til, at byens grønne profil fortsat kan udvikle sig til glæde for både klimaet og byens borgere.

By- og Kulturrådmand Søren Windell. 

Bystrategi 2023 og Kommuneplan 2024 åbne for høringssvar

Bystrategi 2023 skal nu i otte ugers offentlig høring, hvor byrådet håber, at så mange borgere, virksomheder, organisationer og foreninger som muligt vil tage sig tid til at se nærmere på de nye visioner og komme med deres input til Odenses udvikling:  

De udfordringer, vi oplever, skal løses både helhedsorienteret og langsigtet – og mulighederne skal gribes i tæt samarbejde med hele byen. Vi tror på, at jo flere der deltager i udformningen af fremtidens Odense, jo mere ejerskab og stolthed får vi over byens udvikling, og jo bedre beslutninger får vi. Det er et af de vigtigste grundelementer i at skabe en storby med omtanke.

Borgmester Peter Rahbæk Juel.

Høringsperioden fungerer samtidig som forhøring til Kommuneplan 2024-2036.

Vi glæder os til at se mange gode ideer til, hvordan vi udvikler byen og samtidig passer på det, der gør Odense til netop Odense. Ideer og ønsker fra byens borgere, foreninger og virksomheder vil sammen med et grundigt analysearbejde og de mange andre planer, vi har vedtaget, være vigtige input til kommuneplanen.

By- og Kulturrådmand Søren Windell. 

Odense Kommune afholder et online webinar d. 9. maj kl. 19.00 – 20.00, hvor man kan høre mere om, hvordan man kan aflevere høringssvar til bystrategien og komme med sine ideer og bemærkninger til kommuneplanen.

Læs mere om den nye bystrategi 2023 på www.odense.dk/bystrategi2023 og om kommuneplanen på www.odense.dk/kommuneplan.

Du kan afgive dit høringssvar til bystrategien og komme med ideer og bemærkninger til arbejdet med kommuneplanen på www.odense.dk/høring.

Høringen for bystrategien og forhøringen for kommuneplanen løber fra 26. april til 21. juni.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere