fbpx

Planlægningen af fremtiden for den gamle VIVA-grund centralt i Odense er skudt i gang, og i den forbindelse inviteres byens borgere til borgermøde den 19. april.

Her kan du høre mere om visionen om at skabe en levende, urban og blandet bydel, stille spørgsmål og komme med gode ideer til projektet. Byudviklingsvirksomheden A. Enggaard er vært og bygherre på projektet.

Efter mange år som et tomt område primært dækket af grus, blev der den 23. marts taget et vigtigt skridt i retningen af en meget ambitiøs byudvikling af den gamle VIVA-grund vest for Odense Banegård. Her godkendte Odense Kommunes By- og Kulturudvalg nemlig igangsættelsen af det indledende planarbejde, der i første omgang indebærer en offentlig høring, hvor odenseanerne frem til den 28. april kan byde ind med idéer og tanker om grundens fremtid

I høringsperioden vil det være muligt at afgive høringssvar via Odense Kommunes høringsportal, men snart får byens borgere også mulighed for høre og tale nærmere om områdets udvikling med entreprenør og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard, der er bygherre på projektet. Tirsdag den 19. april mellem kl. 17-19 afholder A. Enggaard borgermøde om fremtiden for VIVA-grunden, der foruden indlæg fra Odense Kommune og A. Enggaard vil byde på workshops, hvor deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til udviklingen af den nye bydel.

Vi glæder os til en forhåbentlig rigtig god og konstruktiv dialog med borgere, naboer og andre interessenter om vores ønske om at udvikle området til en levende, urban og blandet bydel med boliger, detailhandel, kultur- og fritidsliv, erhverv, grønne byrum og bynatur. Medbring endelig både spørgelyst og eventuelle gode idéer. Så står vi for kaffen og en sandwich.

Projektchef, A. Enggaard, Kim Marcussen.

Arrangementet finder sted på Vestre Stationsvej 7 i Odense i den rådgivende ingeniørvirksomhed COWI’s lokaler.

Meget ambitiøs proces skal danne grundlag for udviklingsplan

Udviklingen af en ny bydel på VIVA-grunden kommer til at tage udgangspunkt i meget ambitiøs byudviklingsproces, i det A. Enggaard dels ønsker at bydelen bæredygtighedscertificeres efter DGNB-standarden. Og dels har valgt at tilrettelægge og afholde en arkitektkonkurrence i form af et parallelopdrag. Konkurrencen blev skudt gang i fredags, og frem mod sommerferien skal tre udvalgte rådgiverteams arbejde på hver deres bud på en udviklingsplan for området. Udviklingsplanen skal indeholde både et fysisk hovedgreb for den nye bydel og strategier for bl.a. bæredygtighed, byliv og midlertidighed.

Vi kunne have valgt at opstarte processen med et enkelt hold. Men på grund af områdets centrale placering og store potentiale i forhold til blandt andet at binde byen bedre sammen og skabe nye forbindelser mellem Banegårdsområdet, Kongens Have, Byens Bro og Kongensgade, har vi valgt at investere noget ekstra i at få endnu flere kreative forslag ind fra nogle af branchens dygtigste aktører.

Projektchef, A. Enggaard, Kim Marcussen.

A. Enggaard holder midtvejsmøde med de tre rådgiverteams i maj, og her vil gode og realiserbare idéer fra både borgermødet og de svar, der bliver indsendt via høringsportalen, blive introduceret. 

Måske der sidder nogle borgere derude med en super god idé, som med fordel kan inddrages i arkitekternes arbejde. Det kunne fx være idéer og forslag til, hvordan vi skaber det rette liv i og imellem bygningerne – både i form af midlertidige aktiviteter og rekreative rammer under opførelsen og blivende. I vores arbejde med andre bydelsprojekter rundt omkring i landet har vi fx introduceret delebiler, lagt lokaler til studierum og meget mere.

Projektchef, A. Enggaard, Kim Marcussen.

Fakta: Sådan tilmelder du dig til borgermøde

  • Tid: tirsdag den 19. april fra kl. 17-19
  • Sted: COWI, Vestre Stationsvej 7 i Odense
  • Tilmelding sker til maya.a@enggaard.dk

Fakta: Om arkitektkonkurrencen

Tre rådgiverteams dyster lige nu om at udarbejde det bedste bud på en helt ny bydel med en central og god beliggenhed i hjertet af Odense. De tre deltagende teams er:

  • Erik Arkitekter, JaJa Architects, Lapland og Moe Rådg. Ing.
  • Entasis med Sweco og Trafikplan
  • Cobe med Moe Rådg. Ing. og 103 Rådg. Ing.

Fagdommere

  • Landskabsarkitekt Rosa Lund, partner i Sted By- og landskabsarkitekter
  • Arkitekt Mikkel Frost, partner i CEBRA Architecture

I vurderingen af forslagene vil der blandt andet som følge af ønsket om DGNB-certificering blive lagt vægt på gode byrum, biodiversitet, fællesskaber og ikke mindst om det er attraktivt at gå, cykle og vælge letbane og tog frem for bilen.

Vinderprojektet fra konkurrencen vil danne udgangspunkt for det videre arbejde og den efterfølgende myndighedsproces om en ny robust udviklingsplan og senere rammelokalplan for området. Vinderforslaget vil ikke nødvendigvis blive brugt én til én i det materiale, der efterfølgende skal politisk behandles, da A. Enggaard vil have mulighed for at integrere delelementer fra de øvrige forslag i det omfang, det giver mening. 

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere