fbpx

Vejdirektoratet afholder borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen af miljøkonsekvensvurderingen i forbindelse med udbygning af E20 syd om Odense.

Inden selve borgermødet vil der fra kl. 16.30-17.00 være mulighed for at se kort og projektplaner samt at drøfte projektet med fagfolk fra Vejdirektoratet.

Mandag d. 15. april kl. 17-19 på SDU. Auditorium U45 (indgang 59, 61 og 35), Campusvej 55, Odense M

Der er ingen tilmelding og alle er velkommen.

Den 28. juni 2021 blev der indgået et bredt politisk forlig om ”Infrastrukturplan 2035”. Det er besluttet at udarbejde en opdateret miljøkonsekvensvurdering for udbygning af E20 syd om Odense fra de nuværende fire spor til seks spor. Af det politiske forlig om Infrastrukturplanen 2035 fremgår desuden, at der fra 2025 afsættes økonomiske midler til at gennemføre udbygningen af motorvejen.

Tilbage i 2011 offentliggjorde Vejdirektoratet en VVM-redegørelse for udbygning af E20 på strækningen fra Blommenslyst i vest til motorvejskryds Odense i øst til seks spor. I 2013 vedtog Folketinget en anlægslov for projektet. Siden da er den østligste delstrækning fra tilslutningsanlæg 50 i Odense SV til Motorvejskryds Odense udbygget til seks spor, og tilslutningsanlæg 52 i Odense SV er ombygget.

I perioden siden 2011 er trafikken vokset betydeligt, lovgivningen på natur- og miljøområdet er blevet skærpet på en række områder, og byudviklingen i Odense er kommet tættere på motorvejen. Derfor er der behov for at opdatere den foreliggende VVM-redegørelse inden et anlægsprojekt for strækningen kan gennemføres.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere