fbpx

Odense Byråd frigav på byrådsmødet onsdag aften første portion af de 62 mio. kroner, der skal gøre børne- og ungetandplejen i Odense klar til at håndtere tusindvis af flere unge til gratis tandpleje.

Antallet af unge patienter hos tandlægerne er i stigning, og har rod i Folketingets beslutning fra 2022, hvor man med finansloven besluttede at udvide tilbuddet om gratis tandpleje til også at omfatte 18-21-årige.

For Odenses vedkommende betyder det, at ca. 12.000 ekstra patienter finder vej til tandlægestolene, når loven er fuldt indfaset i 2025.

Den første økonomiske indsprøjtning på 29,1 mio. kr. går til, at Odenses syv skoleklinikker får både faciliteter og tandlægeudstyr udvidet og opgraderet. Helt konkret bliver der tale om ni nye klinikrum.

Sundhedsrådmand Tommy Hummelmose glæder sig over, at renoveringen og udvidelsen nu kan tage fart. For med opdaterede rammer følger muligheden for at give unge gode vaner med tandlægebesøg, så man undgår at næsten halvdelen af de 19-21-årige holder sig væk, som var tilfældet, inden ordningen blev til.

Jeg er rigtig glad for, at vi som samlet byråd er lykkedes med at finde en stor portion penge, samtidig med at Indenrigs- og Sundhedsministeriet er kommet med yderligere millioner til projektet. Det betyder, at vi nu kan få sat skub i udvidelsen og renoveringen af vores børne- og ungetandpleje. Det er helt afgørende, at vi får udvidet antallet at klinikker og moderniseret vores nuværende rammer, så vi kan sikre gratis og god tandpleje for børn og unge i vores by.

Sundhedsrådmand Tommy Hummelmose.

De i alt 62, 1 mio. kr. der skal bruges på udvidelse, renovering og modernisering er resultatet af Odense Byråds budgetforlig i 2024, hvor 43,5 mio. kr. blev sat af til området. Dertil kommer 18,6 mio. kr. fra Indenrigs – og Sundhedsministeriets landsdækkende pulje til formålet.

By- og Kulturforvaltning har ansvaret for Odense Kommunes bygninger, og derfor er opgaven med udvidelsen og opgraderingen af klinikkerne nu i deres hænder.

Jeg glæder mig over, at et så vigtigt område får det tiltrængte løft, som betyder, at man fremover kan tilbyde både personale, skolebørn og unge nogle bedre rammer og omgivelser, der forhåbentlig kan være med til at fastholde både personale og patienter.

By- og kulturrådmand Søren Windell.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen peger på at tiltaget er vigtigt for at efterleve ambitionerne om at styrke tandsundhed for børn og unge og reducere uligheden i sundhed i Odense.

Et af de steder, hvor uligheden er allermest synlig i samfundet, er på vores tandsundhed. Derfor er denne udvidelse af tandklinikkerne på skolerne vigtig. Det betyder, at vi kan forfølge vores ambition om, at alle børn og unge i Odense skal have let og lige adgang til sundhed, og altså også tandsundhed.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Det resterende beløb i puljen på 31 mio. kr. til renovering og modernisering af de øvrige fire skoleklinikker i Odense bliver frigivet senere på året. Efter planen forventer man at være klar til at tage de nye klinikrum i brug i slutningen af næste år og samtidig have gennemført renovering af de eksisterende faciliteter.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere