fbpx

Ding-ding, mig-mig og hu-hej! I en tid med opmærksomhedskrævende digitale dimsedutter, individet i centrum og et liv i højt tempo er børns fællesskaber under pres. Nu styrker Odense Kommune børns muligheder for at opleve fællesskaber og for at føle sig som en del af noget større. Første skridt er vedtagelsen af en opdateret strategi for børns dannelse. 

I 2017 vedtog Børn- og Ungeudvalget den første dannelsesstrategi, som fremhævede nogle vigtige indre egenskaber at styrke hos Odenses børn og unge: Nysgerrighed, mod, vedholdenhed og medmenneskelighed. De fire stærke egenskaber er blevet en del af dagligdagen i dagtilbud, skoler og der, hvor familier får en ekstra hånd i ryggen. Nu er det tid til at bygge oven på den første strategi ved at bringe de gode indre kvaliteter i spil med verden omkring børn og unge.

Jeg fornemmer et behov i tiden for, at børn kan fordybe sig og mærke nærvær og fællesskab omkring sig. Det vil jeg gerne styrke dem i – ligesom jeg gerne vil styrke dem i følelsen af at være forbundet med verden omkring sig så som naturen, kulturen og samfundet.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen. 

Den nye strategi blev vedtaget på Børn- og Ungeudvalgsmødet den 14. maj. Forud er gået en lang inddragelsesproces med elevråd, medarbejdere og andre af Odenses aktører, der beskæftiger sig med byens børn i fritiden. Blandt andet mødtes 135 personer til en fælles samtale om børn og unges dannelse i efteråret 2023 – det blev til hele 350 inputs til det videre arbejde med at afgøre, hvad der skulle lægges vægt på.

En strategi gør i sig selv ikke nogen forskel. Derfor er det afgørende for Børn- og Ungeudvalget, at der medfølger en plan for, hvordan intentionerne i dannelsesstrategien omsættes til reelle handlinger i børnenes hverdag. 

Det sker for eksempel når fællessangens kraft slippes fri, når lyden og farverne af løvfald fascinerer, når et kunstværk vækker følelser til live, når sveden pibler frem på panden i håndboldhallen og når en flok 1. klasser prøver at forklare, hvad en god ven er. Det ønsker vi at give Odenses børn endnu bedre mulighed for at opleve.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.  

Handlingsplanen forventes at blive vedtaget i juni.

Læs Dannelsesstrategi 2024 her

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere