fbpx

Regeringen har sammen med alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige og Kristendemokraterne blevet enige om en plan for ophævelse af alle danske coronarestriktioner.

11. juni

Åbningstiden på serveringssteder udvides til klokken 24.00.

Der bliver åbnet for salg af alkohol indtil klokken 24.00. Det gælder også i detailhandlen.

14. juni

Krav om mundbind og visir bliver ophævet på alle områder undtagen for stående passagerer i den kollektive transport.

Ophævelse af coronapasset begynder på de steder, hvor der er mindst smitterisiko. Det gælder blandt andet biblioteker, fritids- og foreningsaktiviteter, aftenskoler og Folkeuniversitetet. Det gælder ikke idrætsliv.

Dagtilbud, grundskoler, SFO, klubtilbud, efterskoler og ungdoms- og voksenuddannelser kan vende tilbage til en normal hverdag. Men opfordringen til to ugentlige test i grundskolen, efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler fortsætter frem til og med september. Opfordringen gælder ikke personer, der er vaccineret eller har været smittet.

1. juli

En pcr-test er nu ikke længere gyldig i kun 72 timer, men i 96 timer – altså fire dage i stedet for tre. Det betyder, at coronapas-appen bliver ændret – det er forventningen, at det vil ske i slutningen af juni.

Forsamlingsforbuddet indenfor bliver hævet til 250 personer.

Arealkrav og anbefalinger om afstand bliver ophævet for serveringssteder, hvor gæster “i det væsentlige” sidder ned.

15. juli

Åbningstiden på serveringssteder udvides fra klokken 24.00 til 02.00.

Forbud mod salg af alkohol bliver lempet.

1. august

Krav om coronapas ophæves for:

 • Arrangementer med færre end 2000 tilskuere.
 • Spillesteder, teatre og biografer med færre end 500 tilskuere
 • Museer
 • Forlystelsesparker
 • Zoologiske haver
 • Indendørs idrætsaktiviteter
 • Markeder
 • Messer og dyrskuer
 • Konferencer og møder
 • Udendørs idrætsarrangementer, herunder fodboldkampe
 • Udendørs motionsbegivenheder
 • For Fitnesscentre bliver der tale om en daglig stikprøvekontrol af coronapas.

Afstandskrav og krav om inddeling i sektioner for store udendørs arrangementer med siddende publikum bliver ophævet. Det gælder for steder, hvor der er faste pladser og registrering af deltagere.

1. september

Krav om coronapas bliver ophævet for:

 • Serveringssteder
 • Fitness
 • Udendørs og stående arrangementer, herunder festivaler
 • Sommerlejre, spejderlejre, stævner
 • Indendørs arrangementer med siddende publikum
 • Legelande, badelande
 • Liberale serviceerhverv med tæt fysisk kontakt

Nattelivet, herunder diskoteker, natklubber og lignende, bliver åbnet, men der vil stadig være krav om coronapas.

Krav om mundbind og visir i den kollektive trafik bliver helt ophævet.

Restriktioner for åbningstider samt udskænkning og salg af alkohol bliver ophævet.

Alle arealkrav bliver ophævet og krav om skiltning, indretning af lokaler og tilgængelighed af sprit bliver ophævet.

1. oktober

Krav om coronapas i nattelivet og i forbindelse med udendørsarrangementer med flere end 2000 siddende tilskuere og indendørs arrangementer bortfalder.

Anbefalinger om to ugentlige test i dagtilbud, grundskoler, SFO, klubtilbud, efterskoler og ungdoms- og voksenuddannelser bortfalder

MitOdense – det, der samler os