fbpx

Odense Kommune ændrer fra sommeren 2024 praksis for, hvornår der opkræves månedsbetaling for dagtilbud og SFO. Fremover skal forældre betale for deres barns plads forud, hvor de i dag betaler bagudrettet.

I juni skal dagtilbudspladsen eller SFO altså betales den sidste hverdag i måneden som hidtil, det vil sige den 28. juni 2024.

Fra juli betales en plads i dagtilbud eller SFO den 10. i måneden, eller den førstkommende hverdag herefter.

Betalingsfristen for august måned er den 12. august.

Nogen vil opleve at få en regning den 20. juni med betalingsfrist den 10. juli. Denne regning er en regulering af fx en takstændring i barnets SFO-modul eller i forbindelse med en genberegning af økonomisk fripladstilskud. Regningen vedrører altså en periode før 1. juli 2024.

Betaling for dagtilbud og SFO vil fortsat fremgå i god tid på betalingsoversigten i netbank, og betalingen for august vil altså allerede være synlig omkring 22. juli på betalingsoversigten. Det er også den 22. juli, girokort sendes ud. Regningen skal først betales den 12. august.

Ændringen i tidspunktet for betalingen ændrer ikke på det beløb, der betales for pasning.

Hvorfor sker der en ændring af forældrebetalingen?

Ændringen af forældrebetalingen for dagtilbud og SFO træder i kraft fra og med juli 2024. Ændringen sker grundet en udskiftning af et it-system, og ændringen er blevet besluttet af Børn- og Ungeudvalget den 12. marts 2024.

Beslutningen kan ses i referatet fra Børn- og Ungeudvalgsmødet her.

Alle forældre til et barn i dagtilbud eller SFO i Odense Kommune er blevet orienteret om ændring af forældrebetalingen den 13. marts 2024 via både Aula og digital post.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere