fbpx

Færre rygere og større fokus på mental sundhed. Det er resultatet af initiativer i Odense, der er udsprunget af den landsdækkende Sundhedsprofilundersøgelse. For fjerde gang får tilfældigt udvalgte odenseanere nu spørgsmålet “Hvordan har du det?”

Hvordan har du det?

Det er det overordnede spørgsmål, som 300.000 danskere over 16 år, heriblandt 7.500 odenseanere, fra i dag bliver stillet. Det sker for at kunne sætte ind med målrettet forebyggelse og bedre behandling af sygdomme. Hvis du er en af de tilfældigt udvalgte, vil du modtage et spørgeskema med 87 spørgsmål om dit helbred i din e-boks eller som fysisk brev som led i undersøgelsen.

Sundhed handler om fællesskaber og livskvalitet. Det er vigtigt at få det bedste ud af livet og leve det liv, man gerne vil. Derfor er det godt, at vi løbende tager temperaturen på danskernes og odenseanernes sundhed, så vi har mulighed for at sætte ind dér, hvor der er et behov.

Søren Freiesleben, formand for Sundhedsudvalget i Odense Kommune.

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen “Hvordan har du det?” gennemføres. Undersøgelsen er den største af sin art, og den giver et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet, der er særlige udfordringer netop nu. For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaerne.
 

Odense er tættere på en røgfri fremtid

Resultaterne fra den seneste undersøgelse i 2017 viste blandt andet, at der fra 2010 til 2017 var sket et fald i andelen af rygere i Odense. I 2017 var der dog stadig 16% svarende til 27.300 odenseanere, som røg dagligt, og svarene viste desuden, at hovedparten ønskede at stoppe. Derfor vedtog Odense Byråd i 2017 visionen om, at Odense skal være en røgfri by i 2030 og have sin første røgfri generation i 2025. 

Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt, for at vende den triste udvikling, så vi får en højere grad af mental sundhed. Særligt blandt byens unge. Undersøgelsen har også vist, at der eksisterer en ulighed i sundhed, hvilket vi løbende drøfter i Sundhedsudvalget, med fokus på hvilke områder og målgrupper i Odense der særligt har et behov for yderligere indsatser.

Søren Freiesleben, formand for Sundhedsudvalget i Odense Kommune.

esultatet af sundhedsprofilundersøgelsen 2021 offentliggøres i marts 2022. Spørgeskemaet er sendt til 300.000 danskeres e-boks eller med postvæsenet. 
 

Om undersøgelsen

De danskere, der er udtrukket til at være med i undersøgelsen, har fået spørgeskemaet “Hvordan har du det?” i deres digitale postkasse eller som fysisk brev, hvis ikke de har en digital postkasse. Alle, som udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række fine præmier. Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte, og det er frivilligt, om man deltager. Spørgeskemaet vil enten komme fra Region Syddanmark eller fra Statens Institut for Folkesundhed. 


På Odense Kommunes hjemmeside kan du læse de seneste resultater om odenseanernes sundhed.

Resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse samles på hjemmesiden: www.danskernessundhed.dk, hvor det også er muligt at læse resultaterne fra tidligere undersøgelser 

Fakta om sundheden i Odense

Fra tidligere “Hvordan har du det?” undersøgelser ved vi, at: 

  • Færre odenseanere ryger dagligt. Fra 2010 til 2017 var der et væsentligt fald, nemlig på 5,2 procentpoint, i andelen af rygere, der ryger dagligt. 
  • Flere odenseanere vurderer, at de har fået et dårligere mentalt helbred. 15 % svarende til 25.400 af oden¬seanerne vurderede i 2017, at de har dårligt mentalt helbred.
  • Der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og sundhed. Andelen af personer der ryger, har dårligt mentalt helbred og er svært overvægtige er større i gruppen af kortuddannede end i gruppen af personer med lang videregående uddannelse. 

MitOdense – det, der samler os