fbpx

Beboerne i Lumby og Stige får mindre risiko for oversvømmelse i kælderen med en tidssvarende kloakering, som skiller regnvand fra spildevand, så kloaknettet bliver mindre belastet under voldsomme regnskyl.

Odense Kommune går nu over til separatkloakering ligesom hovedparten af de danske kommuner med et system, hvor regnvand bliver afledt i særskilte kloakrør, mens renseanlæggene vil modtage spildevand fra køkkener og toiletter – det beskidte spildevand.

Separatkloakering koster i gennemsnit husejerne 40.000 kroner, men afhjælper til gengæld mod overløb med kloakvand i kælderen og giver mindre risiko for rotter, når gamle kloakker bliver skiftet ud med nye uden brud.

Vi går nu i gang med separatkloakering i Odense for at sikre borgere og miljø med tidssvarende kloakering. Det er i første omgang en udgift for den enkelte grundejer, men separatkloakering giver en række fordele de næste mange år.

Søren Windell, rådmand for By og Kulturforvaltningen

Separatkloakeringen i Stige og Lumby er første skridt i en helhedsplan for Odense, hvor regnvand og spildevand fremover bliver håndteret hver for sig til gavn for husejerne og ikke mindst miljøet. Odense Kommune er en af de få kommuner, som endnu ikke har gennemført separatkloakering af eksisterende bebyggelse, og udskiftningen vil ske løbende over de kommende årtier. I Stige og Lumby er områder, der umiddelbart er nemmere at separatkloakere end den tætte bymidte.

Tidssvarende kloakker giver mindre risiko for rotter i forhold til ældre kloakker, som er udsatte for brud. Med udledningen af regnvand til vandløb som Everenden i Lumby bliver kloakkerne til spildevand langt mindre belastet ved de voldsomme regnskyl, som Danmark får flere af med klimaændringerne. Desuden bliver udledningen af CO2 fra renseanlæggene mindre, da de får væsentligt mindre gennemløb og skal bruge mindre energi på at pumpe vand.

Overløb med urenset spildevand til Everenden vil blive fjernet, og dette vil medføre en væsentlig forbedring af den miljømæssige tilstand i Everenden, som ikke har det godt i dag.

Prisen for grundejeren for en separatkloakering er erfaringsmæssigt 40.000 kroner med det arbejde, en autoriseret kloakmester skal udføre. Beløbet varierer mellem 20.000 og 100.000 kroner alt efter opgaven ejendommen og kompleksiteten i rørføringen, men grundejerne har muligheden for at selv at håndtere regnvand på egen grund og eventuelt få betalt tilslutningsbidraget på 26.795 kroner tilbage.

Man skal gøre det, hvis man har lyst til at gøre noget rekreativt i sin egen have med regnbede med fordele for insekter og dyreliv og samtidig spare omkostningerne ved at separatkloakere. Alternativet er at lægge en faskine ned.

Funktionsleder Karina Buch.

Udpegning af områder til separatkloakering sker i samarbejde med Vandcenter Syd, som har størst viden om kloakkernes tilstande og hvor det vil have mest værdi at separatkloakere. For nuværende er der ikke konkrete planer om specifikke områder ud over Lumby og Stige.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere