fbpx

A. Enggaard indgik i februar 2021 aftale med Odense Kommune og Lindø Port of Odense om køb af 7 havnearealer med et samlet areal på 183.000 kvm

Det nye bebyggelse opføres som 3 karréer i hovedsageligt 4-6 etager, mens der enkelte steder kan bygges i op til 7 etager. I den sydligste karré vil den nordligste længe bestå af kædehuse i 2 etager.

Området vil fremstå som en tæt bebyggelse, der rummer forskellige boligtyper- og størrelser samt mulighed for udadvendte funktioner og erhverv i stueetagen, der kan medvirke til at skabe og tiltrække byliv.

De tre karréer vil mod øst mod Havnegade fremstå som massive bygninger og mod vest mod havnebassinet åbne sig op – dog brudt af mindre bygninger i 1-2 etager. De mindre bygninger langs promenaden vil referere til de mindre pakhuse, der ligger langs promenaden nord for planområdet. Bygningerne vil rumme udadvendte erhverv som galleri og café samt fælles funktioner, som for eksempel værksteder, fest- og forsamlingslokaler eller andre funktioner, som tiltrækker byliv til området.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere