fbpx

Selv om man kun er 10 år gammel, kan man godt komme til at sætte et varigt aftryk på sit lokalområde. Det kræver naturligvis en god idé, mod til at spørge om lov, lidt tålmodighed i ventetiden og til slut nogle kreative evner. Det er læren hos 4.A. på Højby Skole, der i dag kunne indvie deres verdensmålsgraffiti i tunnelen nær skolen.

Indvielsen i formiddag er kulminationen på en demokratisk proces, hvor 4.A. i starten af skoleåret fik idéen om at male graffiti i den engang så kedelige tunnel under Svendborgvej i det sydlige Odense. Men den slags må man jo ikke bare gøre, når nu en tunnel er kommunal ejendom.

Jeg husker tydeligt, den dag for et halvt år siden, hvor jeg var på Højby Skole for at hjælpe med at plante en skoleskov. Nogle elever gav mig et brev, som de bad mig læse. De beskrev en idé om at male graffiti i tunnelen, inspireret af FN’s verdensmål, og den gik lige i hjertet på mig.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen. 

Sidste streg sat sammen

Elevernes brev kom med børn- og ungerådmanden hjem i tasken fra Højby og resulterede siden hen i en kommunal tilladelse. Derfor havde eleverne i dag inviteret Susanne Crawley Larsen med til at spraye sidste streg og dermed færdiggøre kunstværket.

Det er bare blevet så flot, og det er sejt at tænke på, at vi måske er med til at få dem, der går i tunnelen til at tænke over verdensmålene.

Eleverne i 4.A.

Og det er nemlig det, der er meningen bag kunstværket: at minde forbipasserende om FN’s verdensmål. Eleverne håber med graffitien at sætte nogle tanker i gang hos Højbys borgere om nødvendigheden af at passe godt på vores klode, og dermed også på lokalområdet.

På Højby Skole arbejder vi i mange af skolens fag med verdensmålenes indhold. Eleverne får stor bevidsthed om, hvad de selv kan have indflydelse på og i lige så høj grad om, hvor forskelligt det ser ud i verden. Det er meget vigtigt for os at arbejde med verdensmålene, så de er vedkommende for eleverne. Og at følge eleverne i denne proces sammen med deres voksne i klassen fra ide til at stå her i dag, hvor de kan se resultatet af deres kæmpe fælles arbejdsindsats, er helt fanstatisk.

Pia Smiszek Nielsen, der er skoleleder på Højby Skole.

Elevernes tegninger gemmer sig i værket

Det er eleverne selv, der har foreslået, at maleriet i tunnelen er en måde at sprede budskabet på. De har hver især tegnet en tegning, der omhandler verdensmålene. Tegningerne er nu afspejlet i kunstværket, som skolen har fået hjælp af graffitikunstneren, Jean Civic, til at male.

Når man går i 4. klasse, er verdensmål nr. 13 “klima”, nr. 14 “livet i havet” og nr. 15 “livet på land” de verdensmål, der er mest konkrete, derfor også de verdensmål, der fylder mest i deres bevidsthed. Da værket bygger på elevernes tanker og tegninger, er det også de verdensmål, der står tydeligst frem i graffitien, men ser man godt efter, er flere af de andre verdensmål også repræsenteret fx nr. 3 “sundhed og trivsel” og nr. 4 “ligestilling mellem kønnene”. Jeg er stolt af det farvestrålende resultat, men i virkeligheden er det hele processen fra idé til tilblivelse, der har skabt noget lige så vigtigt hos børnene, nemlig en begyndende demokratiforståelse.

Lene Hansen, lærer i 4.A.

MitOdense – det, der samler os