fbpx

Hvad mon der sker bag skærmene, når der games, chattes og snappes?

De fleste familier har nemt ved at tale sammen om det “virkelige” fysiske liv, men når det kommer til det digitale, er det være langt sværere.

Hvorfor er det sådan, og hvordan ændrer vi det i Verdens bedste robotby? For at finde svarene har Odense Kommune i dag sendt spørgeskema til omkring 25.600 forældre i e-Boks.

Hvordan taler familier sammen om børns liv på de digitale medier? Det vil Odense Kommune gerne blive klogere på, og derfor inviteres forældre til børn mellem 3 og 13 år i Odense til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, der skal indsamle viden om de største udfordringer, vaner og dilemmaer, når det gælder børns skærmtid, gaming og privatliv online. Det er under initiativet “Sund Digital Familie”, at Odense Kommune nu indsamler erfaringer om de digitale udfordringer, man har i børnefamilier anno 2021. 

Det liv, vores børn har bag skærmene, er en væsentlig del af deres hverdag, og det skal vi forholde os aktivt til. Online har de også venner eller kan opleve mobning, de færdes i gode fællesskaber og dårlige og har brug for nogen at dele deres oplevelser med. Den digitale dannelse er en væsentlig del af at være barn og ung i dag, og i Odense skal vi gå forrest og gøre dem kompetente til at færdes i den verden. Det første skridt er at begynde at tale mere sammen om vores digitale liv – om erfaringer, vaner, dilemmaer og det, der er svært.

Peter Rahbæk Juel, Borgmester

Medieeksperter og forældre sammen om konkrete råd

Forældrenes erfaringer danner grundlag for en digital forældrekonference den 4. maj, hvor de sammen med førende medieeksperter har mulighed for at drøfte dilemmaer, udfordringer og erfaringer i forhold til børns digitale liv. Målet er, at forældrene sammen med eksperterne formulerer konkrete råd til, hvordan man som familie kan tale sammen om børns liv på de digitale medier. 

De fleste af os forældre tænker nok, at vores børn bruger rigtigt meget tid på noget på en skærm, som vi ikke helt forstår, men som vi kan mærke gør dem glade eller kede af det. Og mange forældre vil kunne genkende tvivlen om, hvorvidt vi overskrider vores børns ret til privatliv, hvis vi spørger for meget ind til det. Men at være Verdens bedste robotby i børnehøjde forpligter! Vi har et ansvar for at blive gode til at tale om online-livet i familierne. Derfor ser jeg også frem til de konkrete råd, som Odenses familier får ud af at deltage i “Sund Digital Familie”.

Børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen

På konferencen får forældrene en indsigt i, hvad de største udfordringer er for andre forældre i Odense, når det drejer sig om fx skærmtid, gaming og privatlivet online. Forældrene får mulighed for at drøfte dem med en gruppe medieeksperter på området, som blandt andre inkluderer Stine Liv Johansen, ph.d. og lektor ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge.

Jeg har blikket rettet mod Odense i disse tider, hvor man har et stort fokus på de dilemmaer, vaner og udfordringer, der er knyttet til børn og unges digitale liv. Sammen med forældrene i Odense ser jeg frem til at drøfte de dilemmaer og erfaringer, som de står i. Det er vigtigt, fordi vi allerede ved, at børn og unge tit føler sig alene i det digitale liv, når de møder ting, der er svære at tackle. Som familier skal vi tale om den del af vores liv, og jeg ser frem til på baggrund af både undersøgelse og konference at hjælpe forældrene i gang med netop det.

Stine Liv Johansen, ph.d. og lektor ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge.

På konferencen deltager også eksperter fra bl.a. Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Fakta:

• Forældre til børn mellem 3 og 13 år modtager invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelse og forældrekonference i deres e-boks
• Spørgeskemaundersøgelsen er anonym og kan besvares fra den 15. – 21. april 2021. Forældre opfordres til at besvare undersøgelsen, selvom man er forhindret i at deltage på konferencen.
• Forældre kan tilmelde sig konferencen ifm. besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen
• Den digitale forældrekonference afholdes den 4. maj. Forældre kan deltage i hele konferencen, men det er også muligt kun at tilmelde sig den del, der passer til den alder, ens barn har: Fra kl. 18.30 til 19.45 sættes der fokus på de 3-7-årige, og fra kl. 20.00 til 21.15 er der fokus på de 8-13-årige

• Konferencen er begrænset til 250 deltagere
• Sund Digital Familie er en del af Odense Kommunes arbejde med Verdens bedste robotby i børnehøjde.

MitOdense – det, der samler os