fbpx

Hele 20 samarbejdspartnere i Odense har allerede sagt ja til at være en del af det nye ensomhedscharter, som Ældre- og Handicapudvalget, med rådmand Søren Windell i spidsen, lancerede tidligere på året. Målet er at runde 30 samarbejdspartnere inden årets udgang.

Odenses nye ‘Ensomhedscharter Odense’ er allerede godt på vej til at blive et kendt tiltag i byen, når emnet falder på bekæmpelse af ensomhed. Tyve vidt forskellige partnere på kryds og tværs af byen har allerede sluttet op omkring ensomhedschartret og er dermed gået aktivt ind i kampen mod ensomhed.

Det bedste våben mod ensomhed er fællesskab, og ensomhedschartrets vigtigste formål er netop at skabe forskellige former for fællesskab, så vi kan invitere endnu flere odenseanere, der oplever ensomhed, ind i givende relationer. Derfor er jeg super glad for, at så mange spændende partnere, med deres egne tiltag, allerede har sagt ja til at være en del af vores nye ensomhedscharter og dermed støtter op om visionen om, at Odense skal være en by uden ensomhed

Søren Windell, rådmand på ældre- og handicapområdet

Bilka og Storms Pakhus er partnere

To af de i alt 20 partnere i Ensomhedscharter Odense er Bilka og Storms Pakhus. Begge virksomheder er dedikerede i kampen mod ensomhed og ser ensomhedschartret som en oplagt mulighed for at få flere med i det vigtige arbejde.

Så mange som muligt skal med

Baggrunden for at søsætte Ensomhedscharter Odense er det faktum, at hele syv procent af borgerne i Odense oplever at være uønsket alene. I Odense Kommune er ensomhed et konstant fokusområde, og mange tiltag sættes løbende i værk, men Ensomhedscharter Odense tager skridtet videre og opfordrer hele byen til at være fælles om at bekæmpe ensomhed.

Hvad er Ensomhedscharter Odense?

Ensomhedscharter Odense er en samarbejdsaftale mod ensomhed imellem forskellige partnere i byen, og alle interesserede, fra den enkelte privatborger i Odense til virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner og handelslivet, er velkomne til at være en del af dette vigtige arbejde.

Ensomhedschartret har to funktioner. Før det første skal det være med til at sætte fokus på problemet ensomhed i Odense, og for det andet skal det inspirere en masse aktører på tværs af sektorer, interesser, fagligheder og politiske ståsteder til at arbejde aktivt med at minimere ensomheden i Odense gennem forskellige tiltag.

MitOdense – det, der samler os