fbpx

Børn- og Ungeudvalget har besluttet, at alle børnehuse skal have del i de penge, som Finansloven tildelte kommunen til at forbedre normeringerne i børnehaver og vuggestuer i år

Det er gode nyheder for børn og forældre i Odenses børnehuse. De kan se frem til, at der i år kommer flere voksne til at yde omsorg og tage sig af børnenes læring og udvikling.

Udvalgsmedlemmerne kunne vælge at prioritere pengene til de børnehuse, der har flest børn i udsatte positioner, eller ligeligt til alle børnehuse fordelt med et beløb pr. barn – flest til vuggestuebørnene og lidt færre til børnehavebørnene. I forvejen bidrager forskellige statslige puljer med penge til sociale normeringer til 28 børnehuse i udsatte boligområder. På den baggrund valgte et enigt Børn- og Ungeudvalg den ligelige fordeling.

Vi har valgt, at alle børn skal kunne mærke en forskel i deres hverdag, derfor følger pengene barnet ud til det enkelte børnehus. Noget af det vigtigste for forældre er, at de føler sig trygge, når de afleverer deres barn. At der er tryghed for, at det enkelte barns behov bliver tilgodeset, og at der er nogen til at fortælle om det, når man henter sit barn igen. For børnene er det vigtigt at have en dag, hvor man ikke har for mange konflikter med de andre børn, men i stedet har haft det sjovt og rart. Vi tror, at pengene til en øget normering bidrager til begge dele.

Børn- og Ungeudvalget

Beløbet flyttes ud til institutionerne hurtigst muligt, så de kan komme gang i ansættelser. Nyt pædagogisk personale vil komme til, og de nuværende ansatte får også mulighed for at komme op på fuld tid, hvis de i dag er på nedsat tid.

Børn- og Ungeudvalgets beslutning gælder i første omgang for det beløb kommunen tildeles via finansloven i 2020.

Fakta:
• I Finansloven for 2020 blev der bevilget 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025 til at øge normeringerne i vuggestuer og børnehaver i kommunerne. Aftalen er første skridt på vejen til et normeringsløft, som skal føre til lovbundne minimumsnormeringer på sigt.

• Pengene for 2020 tildeles den enkelte kommune ud fra antallet af børn fra 0-5 år. Odense har cirka 13.000 børn i den alder.

• Odense Kommune har 126 kommunale og selvejende børnehuse.

MitOdense – det, der samler os